Cảnh báo

Khảo sát đã đóng.

Chân thành cảm ơn!

BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 5

KHẢO SÁT THỰC HIỆN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI BỆNH VIỆN VÀ SAU RA VIỆN

Nhằm mục tiêu nâng cao công tác dinh dưỡng và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, Bộ Y tế khảo sát việc thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ tại bệnh viện và sau khi ra viện. Các ý kiến sẽ giúp ngành y tế từng bước cải tiến chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bộ Y tế và bệnh viện bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn!

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!